9 клас Давня українська література. Цикл уроків

  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ
Мета: розкрити стан культури та освіти в часи монголо-татарсько- Го іга, показати опір українського народу проти соціальних, національних утисків; підкреслити роль Запорозької Січі, братств у розвитку освіти України, розвивати синтетичне мислення учнів, зв’язне мовлення учнів; виховувати інтерес до культурної спадщини народу, почуття гордості за його славні здобутки.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Форма проведення: урок-конференція.
Обладнання: ілюстрації до творів та репродукції картин про Запорозьку Січ українських художників, портрети видатних історичних осіб, підручник, таблиці з назвами творчих груп учнів («історики», «педагоги», «культурологи», «мистецтвознавці», «літературознавці», «редактори»), комп’ютер.
Міжпредметні зв’язки: історія України, музика, образотворче мистецтво, культура.
ХІД
УРОКУ
І
Засвоєння
Нового
Матеріалу
1. актуалізація опорних знань 1) Які періоди в розвитку української літератури вам відомі? 2) Які періоди вивчили?

Назвіть їх часові межі. 3) Назвіть твори, які належать до вивченого періоду.
2.
Оголошення теми і мети уроку (до мотивації залучаються учні)
3.
Слово вчителя Знання, отримані на сьогоднішньому уроці, допоможуть вам зорієнтуватися на наступних уроках, розібратися в складних історичних передумовах розвитку української літератури ХІV–ХVІІІ ст., змалюють епоху, в якій жили і творили І.

Вишенський, К. Зіновіїв, Ф. Прокопович, Г. Сковорода — визначні майстри слова того періоду.
4. Запис учнями теми уроку Урок наш не схожий на попередні. Це своєрідна наукова конференція, на якій зібрались вчені: культурологи, історики, мистецтвознавці, педагоги, літературознавці. Кожна із творчих груп готувала вдома власні дослідницько-інформаційні проекти.

У процесі їх підготовки використовувалися матеріали, вміщені у підручнику, була опрацьована додаткова література. Мета ваших виступів: дати уявлення про Україну ХІV–ХVІІІ ст. – Пригадайте з уроків історії, що це був за час?

Чи легким він був для українського народу? В українській народній пісні співається: Зажурилась Україна, бо нічим прожити, Гей, витоптала орда кіньми маленькії діти. Ой, маленьких витоптала, великих забрала, Назад руки постягала, під хана послала.

Як свідчать історичні факти, лише у 1516 році було вивезено у Крим 100 тис. бранців з України. Про те, наскільки важким було становище українського народу, розкажуть юні історики. Настанова класу: уважно слухати повідомлення, уявити, в яких умовах розвивалася українська культура, творилася давня література, скласти тези прослуханого, підготувати на їх матеріалі усні відгуки.
4. презентація учнями дослідницько-інформаційних проектів (Можливе використання програми Power Point, супроводжується демонстрацією дібраного ілюстративного матеріалу, доповненнями вчителя. ) Історики зупиняються на таких основних питаннях:

монголо-татарська навала (ХШ—ХУст.);

загарбання України сусідніми державами;

Запорозька Січ;

Визвольна війна 1648–1654 рр. Педагоги — «Рівень освіти в Україні ХІV–ХVІІІ ст.

». (Увага учнів у процесі підготовки має бути зосереджена на діяльності братств, утворенні Києво-Могилянської академії). Редактори — «Українські першодрукарі». Культурологи — «Розвиток культури». Науковці — «Розвиток науки». Мистецтвознавці — «Розвиток мистецтва». (Учні звертають увагу на розвиток музичного, образотворчого мистецтва, архітектури, демонструють репродукції картин, фотографії із зображенням митців, споруд тощо.

) Літературознавці дають огляд усної народної творчості, літературного процесу ХІV–ХVІІІ ст.
II.
Закріплення
Нових
Знань 1. Дати усні відгуки на представлений матеріал. 2.

Відповіді на запитання.
III.
Підсумок
Вивченого
На
Уроці
Оцінювання
Роботи
(
З
Елементами
Само
-
Та
Взаємооцінювання
)
IV.
Домашнє
Завдання 1. Опрацювати матеріал підручника (початковий рівень — П). 2. Доповнити тези, робота над якими було розпочато у класі (середній — С). 3. Письмова відповідь на запитання «Як історичні умови, в яких перебував український народ, вплинули на розвиток давньої літератури? (Д, В). 4. Індивідуальні повідомлення про І. Вишенського.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: