Артюр Рембо. Художній світ поезії

  

Як і більшість віршів поета, «Голосівки» мають безліч трактувань. Одне з них, наприклад, пропонує розглядати вірш як символічну картину людського буття: від темряви (чорний колір А) до світла (білий колір Е), через бурхливі пристрасті (червоний колір І) до мудрості (зелений колір У) і пізнання таємниці Всесвіту (синій ко лір О). Важливу роль у «Голосівках» відіграє принцип контрасту: чорне-біле, смерть-життя, потворне-прекрасне, скороминуче-вічне. Недаремно Рембо використовує форму сонета, у самій будові якого закладено контраст теза-антитеза та їх синтез. Усе це свідчить про символістський пошук «відповідностей» між різними началами життя.

Інше трактування співзвучне фразеологізмові «від альфи до омеги» (від початку до кінця).

?          А яким є ваше бачення? (Відповіді учнів.)

7.         Виразне читання вірша а. Рембо «П'яний корабель»

8.         обмін враженнями від прочитаного, евристична бесіда

?          Як ви вважаєте, що символізують корабель, море та інші образи

поезії?

9. Проміжні підсумки

Учитель. У центрі твору - символічний образ корабля-людини, що ототожнюється із самим поетом. Корабель стрімко несеться безмежним морем без керма й вітрил назустріч невідомому, можливо, власній загибелі. На його шляху виникають дивовижні морські пейзажі, і читачеві важко збагнути, реальні вони чи є тільки витвором буйної фантазії поета.

Поява цього твору визначила формування нової поетичної системи, яку характеризують посилення метафоричності, поява «зашифрованих» образів, що допомагають читачеві «уявити невимовне».

VI.       Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Учитель. Складіть кольорову гаму вірша А. Рембо «Голосів-ки». розпишіть його за відчуттями (колір, рух, звук, душевний стан та ін.).

VII.      Домашнє завдання

Для всіх: розповідати про А. Рембо, характеризувати його творчість, аналізувати його поезії.

індивідуальне: підготувати повідомлення про французьку поезію символістів «Від П. Верлена до А. Рембо».

VIII.    Підбиття підсумків уроку

інтерактивна вправа «мікрофон»

Продовжте речення: •   Мене вразило...

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: