Чичиков у поемі “Мертві душі”

  

Твір по літературі: Чичиков у поемі Мертві душі

План: Чичиков - центральний образ у поемі, даний вразвитии.

1. Риси характеру

2. Приобретательство й заповзятливість

3. Пристосовність к життю.

4. Спритність і шахрайство

5. Обережність і ощадливість

6. Уміння звертатися й спілкуватися слюдьми.

7. Наполегливість у досягненні мети

Майстерність Гоголя в зображенні Чичикова.

1. Чичиков у поемі - як жива людина (його портрет і манери).

2. Контраст - основний прийом зображення

3. Загальна авторська характеристика

Причини, що обумовили характер Чичикова.

1. Умови становлення й росту капіталістичних відносин

2. Виховання й утворення в цих умовах

3. Чичиков - тип ділка-набувача

Основна тема <Мертвих душ> Гоголя - це тема про шляхи исто-рического розвитку Росії. Гоголь зірким поглядом художника помітив, що в російському суспільстві середини XIX століття гроші начи-нают відігравати вирішальну роль: ділки намагаються затвердитися в про-ществе, стати незалежними, опираючись на капітал, і на грані двох епох - капіталізму й феодалізму - такі ділки були явищем розповсюдженим. Чичиков - центральний герой поеми <Мертві душі>, довкола нього відбувається вся дія поеми, з ним зв'язані всі її дейст-вующие особи.

Сам Гоголь писала: <Тому що що не говори, не прийди в голову Чичикову ця думка (про покупку мертвих душ), не з'явилася б на світло ця поема.На відміну від образів поміщиків і чиновників образ Чичикова даний у розвитку: ми знаємо про походження й виховання героя, на-чалі його діяльності й про наступні події його життя. Чичи-Ков являє собою людини, що багатьма своїми риса-мі відрізняється від помісного дворянства. По своєму происхожде-нию він дворянин, але садиба не є джерелом його существо-вания. <Темно й скромно походження нашого героя>, - пише Гоголь і дає картину його дитинства й навчання. На все життя запо-думав Чичиков ради свого батька. Найбільше берегти й збирати копійку. <Усе зробиш і все прошибиш на світі копійкою>, - говорив йому батько. Метою свого життя Чичиков поставив приобре-тательство. Уже в школі він виявив надзвичайну спритність у галузі придбання копійки: торгував пряниками й булками, видресирував мишу й продав її вигідно. І незабаром він зашиває в мішечок 5 рублів і починає збирати іншої. Так почалося його підприємницьке життя. Чичиков виявив чималі здатності й по частині обраще-ния з начальством. В училище намагався бути зразком слухняності й увічливості, спритно вмів увійти в довіру й викликав похвальні відкликання шанобливістю й смиренним поводженням. Закінчивши вчитися, він надходить у казенну палату, де всіляко догоджає начальникові й навіть доглядає за його дочкою. І незабаром сам одержує посаду повитчика й починає хабарничати.

 Збудлива дія на Чичикова роблять картини состо-ятельной життя, з якими йому доводиться зіштовхуватися. Він ох-вачен бажанням стати власником капіталів, які принесуть із собою <життя у всіх довольствах>. Чичиков терпляче й настойчи-у переборює службові бар'єри. <Усе виявилося в ньому, що потрібно для цього миру: і приємність у зворотах і вчинках, і бой-кістка в ділових справах. З такими засобами добув він у непродол-жительное час те, що називають хлібне містечко, і воспользо-вался ним відмінним образом>. Спритність і шахрайство стають його характерними рисами. Ставши членом <комісії для по-будови якогось казенного, але досить капітальної будови>, він обзаводиться гарним кухарем і відмінною парою коней, носить тонкі, голландського полотна сорочки, виплутується з-під здоро-вих законів помірності: несподіване викриття афери з по-будовою казенного будинку розвіяло блаженний стан Чичико-Ва, усе виявилося безповоротно загубленим, це засмутило, але не поко-лебало Чичикова. Він вирішив заново почати кар'єру й знаходить ще більш вигідну службу по митниці. Приймається за дуже вигід-ние операції: із чередою іспанських баранів він проводить операцію з барбантскими мереживами й у короткий час наживає ціле состо-яние. Гроші пливуть до нього в руки. <Бог знає, до якої б громад-ний цифри не виросли благодатні суми, якби якийсь не ліг-кий звір не перебіг поперек всьому>.

Знову викритий і з-гнанний Чичиков стає повірником, і тут йому приходить думка про пошуки мертвих душ. А головне те добре, говорить він, - що < предмет-те здасться всім неймовірним, ніхто не повірить>.Письменник розкриває образ Чичикова поступово, у міру рас-розповідей про його пригоди. У кожній главі ми довідаємося про нього щось нове. Він приїжджає в губернське місто, щоб зробити развед-ку й забезпечити успіх задуманого підприємства. У місті N він надзвичайно обережний і строго розважливий. Він розпитав трактир-ного слугу про міських чиновників, про найближчі до міста поме-щиках, про стан краю, про повальні хвороби.

Жоден день не пропадає в діяльного Павла Івановича даром. Він встановлює дружні стосунки із сановниками міста, заводить знайомство з поміщиками й завдяки винятковій увічливості склад-ляет про себе утішна думка. Навіть грубіян Собакевич сказала: < Пре-Приємна людина>.Уміння звертатися з людьми й митецьке ведення розмови - випробуваний засіб Чичикова у всіх шахрайських операціях.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: