Грань між поезією й прозою в Тургенєва

  

Немов відстороняючись від реальності, ліричний герой звертається до себе в другій особі, четирежди повторюючи слово "згадаєш". Розвиток сюжету вірша визначає зміна станів, породжених спогадами. Не випадково, напевно, достаток епітетів у цьому тексті. Гадане неквапливим оповідання досягає кульмінаційної напруги в середині другої строфи, де пауза, позначена комі (перші зустрічі, останні зустрічі), уміщає целую життя Грань між поезією й прозою в Тургенєва дуже рухлива, іноді майже невловима. "Вірша в прозі" - новий прозаїчний жанр малої форми, уведений Тургенєвим у російську літературу, дозволив скористатися перевагами епосу й лірики, з'єднати мальовничий і музичний початок - запам'ятати рух почуття Для цілісного (у єдності форми й змісту), глибинного осмислення учнями віршів у прозі важливо створити установку на сприйняття тексту. Такою установкою може бути надана школярам самостійність у можливості мотивованого вибору що сподобався або зацікавив тексту, а в ньому - юного читача, що здивував, образ, подія, думка В осмисленні тексту (вірша або епізоду прозаїчного добутку) ми рухаємося - від збагнення своєрідності композиції й художніх засобів виразності - до значеннєвого ядра; - і - навпроти - від рядків, ключових для розуміння добутку - до стежок, композиції; - від інтонаційного звучання - до змісту, у цьому випадку починаємо роботу з виразного читання вголос. Письменник підготував до печатки всього 83 вірші, більша частина яких була опублікована вже після його відходу з життя.

Головні з тем, яким присвячений цикл, - Росія, Христос, Кінець світу, Доля, Природа, Любов, Смерть, Безвір'я За кілька місяців до смерті Тургенєв видав першу частину "Віршів у прозі", над якими він працював з 1877 року до кінця життя

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: