«Основи дизайн-середовища і комп’ютерної графіки» (35 год)

  

Перехід від образу та форми двовимірного простору до об’ємної форми та об’ємно-просторової структури. Знайомство в теоретичному плані з різними концепціями простору та виявлення залежності візуальної та змістовної мови від цих концепцій. Візуалізація тривимірних об’єктів та ознайомлення з віртуальним простором комп’ютерних програм.
1. Ілюзії (10 год). Використання ілюзій в мистецтві і дизайні (оптичні кольорові, графічні, просторові). Шрифт та оптичні ілюзії. Ілюзорно-просторове зображення. Трансформація графічних об’єктів (комп’ютерна графіка).

Учні повинні знати: - зорові ілюзії зміни форми; - залежність візуальної та змістовної мови від оптичних ілюзій.
Учні повинні мати уявлення про: - оптичні ілюзії (кольорові, графічні, просторові) та їх використання в Мистецтві та дизайні; - ілюзорно-просторове зображення в комп’ютерних програмах; - особливості візуальної мови комп’ютерної графіки, засоби та прийоми Створення ілюзій об’ємно-просторових зображень.
Учні повинні вміти: - використовувати оптичні ілюзії; - створювати шрифтові композиції (з використанням оптичних ілюзій); - створювати абстрактні композиції (застосовуючи графічні та композиційні засоби оптичних ілюзій).
2. Простір і об’ємно-просторова форма (15 год). Загальні принципи та поняття тривимірного простору (в мистецтві, дизайні та в комп’ютерних програм). Лінійна перспектива (точка сходу, лінія горизонту), обернена і абстрактна перспективи. Об’ємно-просторова форма в інтер’єрі та у відкритому просторі (конструктивні та композиційні особливості, пропорції, масштаб тощо).

Ознайомлення з можливостями комп’ютерних програм та їх використання при моделюванні об’ємно-просторової форми. Моделювання, створення ескізів об’ємно-просторових форм (трансформування та зміни перспективи).
Учні повинні знати: - лінійну перспективу (використання в мистецтві та комп’ютерних Програмах); - художньо-пластичні засоби зображення предметів у просторі; - об’ємно-просторова форма в інтер’єрі та у відкритому просторі (конструктивні та композиційні особливості, пропорції, масштаб тощо);
Учні повинні мати уявлення про: - різні концепції простору (абстрактна, реальна, віртуальна); - загальні принципи та поняття тривимірного простору (в мистецтві, Дизайні та в комп’ютерних програм); — композиційні прийоми об’ємно-просторових форм (цілісність форми, симетрія, асиметрія, динамічність, статичність супідрядність тощо); — моделювання об’ємно-просторових форм (графічні ескізи використання комп’ютерних програм).

Учні повинні вміти: — застосовувати різні графічні художні техніки в пошуку форм (начерки, ескізи тощо); — створювати об’ємно-просторову форму (ескізи зображень форм в інтер’єрі та у відкритому просторі).
3. Людина та її світ (10 год). Духовний та матеріальний світ людини. Людина як природна жива форма (змінність форм, пропорцій). Ергономіка (модульна система). Людина та взаємозв’язок з природним та урбаністичним середовищем (екологія і культура).

Комп’ютерні технології та їх вплив на професійну та психофізіологічну діяльність людини. Дитинство — особливий духовний світ, взаємозв’язок з оточуючим світом. Дизайн з урахуванням дитячої психології та в розвитку творчої особистості. Комп’ютерні розвивальні навчальні програми та їх психофізіологічні норми використання.

Учні повинні знати: - психофізіологічні норми використання комп’ютерних програм; - дизайн з урахуванням дитячої психології та в розвитку творчої особистості.
Учні повинні мати уявлення про: - духовний та матеріальний світ людини; - модульні системи в природі, дизайні, комп’ютерних програмах; - ергономічні особливості предметно-середовищних форм для дітей (використання екологічних матеріалів та технологій).
Учні повинні вміти: - розробляти ескізи іграшок; - розробляти колективний проект дизайн-середовища (дитячий майданчик, паркові об’ємно-просторові форми тощо); — розробляти ескізи предметів домашнього вжитку (рекламного проспекту до власного виробу). · Алла Поліщук · Викладач-методист, старший викладач Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: