Положення про літній наметовий табір роботи й відпочинку «Шанс»

  

1. Загальні Положення.

2. Організація й основи діяльності

1. Наметовий табір роботи й відпочинку діє на основі даного положення, яке затверджується директором.

2. Зарахування дітей до табору здійснюється на основі заяви батьків (опікунів), довідки про стан здоров'я дитину й вистава молодіжних відділів

1. Дитячий табір роботи й відпочинку керується Конституцією України, Законами України позашкільним оздоровчо-виховним закладом для країни Актами Президента України й Кабінету дітей девіантної поведінки. Міністрів України, наказами й розпорядженнями

2. Табір роботи й відпочинку створюється центральних органів виконавчої влади, до сфери тієї реалізації права кожної дитину на повноцінний відпочинок керування яких він належить, розв'язками місцевих рад, оздоровлення, зміцнення органів виконавчої влади й органів місцевого здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів, самоврядування й своїм положенням, формування в дітей трудових інтересів і звичок, згідно з індивідуальними потребами дітей шкільного віку.

3. Табір роботи й відпочинку є змінним ( протягом зміни), розміщається за межами міста.

4. Наметовий табір роботи й відпочинку працює за власним планом роботи, організовує трудову діяльність і різні масові заходи,

5. У наметовому таборі роботи й відпочинку діти перебувають під наглядом начальника табору, психолога, вихователів.

6. Зміни, форми й методи роботи в таборі спрямовані на виховання громадянина України, формування трудових звичок, розвиток творчих здібностей, оздоровлення дітей і визначаються потребами дитини в соціалізації.

6. Для оперативного розв'язку виробничих питань, організації оздоровчої й виховної роботи в таборі на загальних зборах обирається орган самоврядування табору, який буде працювати у взаємодії з вихователями.

3. Господарське втримання й фінансування

1. Наметовий пришкільний табір перебуває на балансі засновника. Джерелами фінансування й бору є засобу Всеукраїнського фонду оздоровлення й відпочинку дітей, добровільні внески юридичних і фізичних осіб і благодійні пожертвування.

2. У процесі впровадження фінансово-господарчої діяльності табір роботи й відпочинку самостійно розпоряджається засобами, які зробили на рахунок; використовує земельну ділянку, на якій він розташований, винятково в інтересах дітей; розбудовує й утримує власну матеріально-технічну базу;

Володіє, користується й розпоряджається майном, винятково в інтересах дітей, згідно із законодавством і положенню.

3. Керівництво табору забезпечує дітей, які в ньому перебувають, харчуванням належної якості відповідно до встановлених норм і правилами санітарно-гігієнічного й протипожежного нагляду.

4. Вимоги до території, споруджень наметового табору, його встаткування визначаються будівельними, санітарно-гігієнічними правилами й нормами.

5. Місцеві органі виконавчої влади, згідно з діючим законодавством, здійснюють контроль і санітарно-епідеміологічний нагляд, бактеріологічне обстеження й медичний огляд персоналу.

6. Засновник забезпечує табір відповідною документацією; наказом про відкриття закладу, актом про готовність закладу, санітарним паспортом, інструкцією з техніки безпеки, профілактики травматизму й попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки й т. п.

4. Кадрове забезпечення

1. Добір кадрів наметового табору роботи й відпочинку здійснюється його засновниками — дирекцією.

2. Кожний працівник повинен представити медичну довідку про стан здоров'я, а також про те, що ознайомлений з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов'язками.

3. Працівники повинні дотримуватися вимог трудової дисципліни, етики відносин, виконувати плани трудової й оздоровчо-виховної роботи.

4. Штатний розклад табору затверджується засновником в узгодженні із профспілковим комітетом і згідно з типовими штатами персоналу дитячих оздоровчих закладів.

5. Життя й здоров'я дітей

1. Працівники табору роботи й відпочинку в межах

Покладених на них обов'язків несуть персональну

Відповідальність за безпеку життя й здоров'я дітей, які

Працюють, відпочивають і оздоровлюються в дитячо

Му таборі.

2. При прийманні на роботу працівники табору проходять обов'язковий інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматиз.гу, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітар-ногігієнічних вимог і надання невідкладної долі-карняної допомоги.

3. Начальник табору разом із працівниками розробляє й затверджує режим дня з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і фізіологічних особливостей дітей різного віку й неухильно його виконує.

4. Розміщення наметового табору повинне відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні. У таборі складається план евакуації дітей на випадок пожежі й стихійного лиха.

Іго місяця в будь-якому відділенні зв'язку України

План роботи

Табір роботи й відпочинку «Шанс» є однієї з форм організації роботи зайнятості, відпочинку й оздоровлення дітей у канікулярний літній час.

Основний контингент — підлітки девіантної поведінки й діти із сімей « групи ризику». Девіз табору:

«Робити, не лінуватися.

Належним чином працювати.

Кашу є, не зівати.

На всю котушку відпочивати».

Ціль і завдання:

— створювати сприятливі умови для соціалізації дітей девіантної поведінки;

— розбудовувати потреба в здоровішому способі життя, удосконалювати знання про значення фізичної культури, гармонійного розвитку, духовного й психологічного здоров'я;

— проводити комплекс заходів із профілактики правопорушень і правового виховання;

— сприяти всебічному розвитку особистості, її індивідуальностей і талантів;

— розбудовувати в учнів самостійність, творчість, працьовитість, відповідальність, діловитість, активність; табірне самоврядування;

— створювати умови для проведення психолого-корекційної роботи з дітьми девіантної поведінки; надання психологічної допомоги дітям з малозабезпечених сімей, які не мають достатньої батьківської опіки.

Методи виховної роботи:

— переконання (словом, позитивним прикладом);

— колективна громадсько-корисна діяльність;

— доручення ( тимчасового характеру);

— змагання ( при проведенні творчих конкурсів і трудова діяльність).

Види й організаційні форми діяльності:

- громадсько-корисна робота (робота в лісогосподарстві, самообслуговування, благоустрій території, операція «Затишна», екологічний десант);

-гра: знайомство й спілкування, вечір знайомств, багаття дружби, загонові багаття з елементами гри;

— організаційно-суспільна: презентація табору, чергування в їдальні, на території табору, виконання доручень, організація діяльності груп, вибори активу, щоденного підбиття підсумків табірного дня, ранкові й вечірні лінійки;

— спортивно-оздоровча: зарядка, виконання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання певного розпорядку дня, проведення першості табору із шахів, шашок; змагання з волейболу, футболу; бесіди з безпеки життєдіяльності; «Веселі старти», гра «Козаки

Розбійники»;

— туристсько-краєзнавча: проведення змагань по метою вдосконалення туристських звичок, екскурсії, бесіди із краєзнавства.

— науково-дослідна: вивчення куточків

Рідного краю;

- морально-правова: бесіди із профілактики правопорушень, проведення анкетування, тренінги, тестування, зустріч із ветеранами комсомолу й війни;

— культурно-масова: огляд художньої самодіяльності; конкурси малюнків, карикатур; конкурс поробок із природнього матеріалу, танцювально-розважальна програма; «Містер табору»;

— інтелектуально-пізнавальна: конкурс ерудитів «Слабкий ланок», конкурс «Містер табору», дискусії, вікторини.

  1-і ланковий

  2-і ланковий

  3-і ланковий

  4-і ланковий

  Відповідальний за трудову дисципліну

  Відповідальний за спортивну діяльність

  Відповідальний за культурно-масову

  Діяльність

  Відповідальний за дисципліну й порядок у таборі.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: