• Позакласне читання. Народна дума «Самійло кішка»

  • Еще сочинения по заданной теме
  • Похожих сочинений нет

  3. Риси характеру: А) патріотизм і мужність; б) стійкість і рішучість; В) волелюбність і вірність своїй Батьківщині, народу; Г) розсудливість і кмітливість.

  3. Самійло Кішка — узагальнений поетичний образ народного героя

  3.1. Додатковий матеріал. Самійло Юшка — історична особистість. Він брав участь у походах запорозьких козаків проти Туреччини. У 70-х рр. XVII ст. потрапив у полон до турків, де перебував багато років, але не покорився ворогам.

  У думі Самійло Юшка — збірний образ, бо сама дума художньо узагальнює численні випадки повстань невільників на турецьких галерах. Із плином часу стиралася документальна основа думи, герой її набував широкого узагальнення. В цьому випадку Самійло Юшка виступає вірним сином волелюбного народу, художнім втіленням його ненависті до іноземних поневолювачів. Мужність, стійкість, волелюбність, готовність до боротьби, вірність своїй Батьківщині — такі основні риси Самійла Кішки.

  Самійло Кішка — людина незламної моральної сили, високого патріотичного обов'язку, йому не властиві вчинки заради особистої вигоди. Це стійкий, розсудливий і кмітливий воїн, якого ніколи не залишає мужність і відвага: ні тоді, коли він здійснює сміливий і ризикований план захоплення галери, ні тоді, коли козацька галера зустрічається в морі з турками-яничарами. Дума гіперболізує силу героя, змальовує його як богатиря, який виходить переможцем у боротьбі з ворогами. Самійло Кішка категорично відмовляється від принад, що їх обіцяє йому Лях Бутурлак, він навіть не може собі уявити, що стане зрадником, відступником. Бодай же ти того не діждав, Щоб я віру християнську під нозі топтав! Хоч буду до смерті біду і неволю приймати, А буду в землі козацькій голову християнську покладати! Ваша віра погана, Земля проклята!

  У цих словах — відповіді Самійла Кішки Ляхові Бутурлаку — мужність і стійкість, сміливість і патріотична відданість своєму народові, а також і вірність своїм релігійним віруванням (християнській вірі). Народний герой — носій високих моральних та естетичних принципів. Отже, Самійло Юшка — гетьман український, історична особистість, яка любила над усе свою землю. Він мріяв тільки про вільне життя, був непримиренним до будь-якого насильства. 3.2.

  Бесіда за питаннями.

  Коли ми вперше знайомимося із Самійлом Кішкою?

  В яких умовах він перебував у турецькій неволі?

  Що свідчить про його любов до рідного краю, народу, повагу до християнської віри?

  Як він ставиться до своїх побратимів?

  У чому виявляється його ненависть до ворогів, зрадника Ляха Бу-турлака?

  Чи можна вважати Самійла Кішку національним героєм? Доведіть свою думку. 3.2.1. Лях Бутурлак. 3.2.1.1. Орієнтовний план до характеристики.

  1. Лях Бутурлак — колишній соратник Переяславський. 2. Зовнішність і портрет героя 3. Риси характеру: А) егоїзм та користолюбство; б) підступність та улесливість; в) хитрість і жадібність; г) зрадник народу і віри християнської

  4. Лях Бутурлак — образ, який викликає зневагу і презирство.

  4.1.

  Додатковий матеріал Лях Бутурлак — зрадник, що перейшов на бік ворога, «потурчився, побусурманився для панства великого, для лакомства нещасного». Це колишній сотник Переяславський. Зрадивши своїх друзів-козаків і свою Батьківщину, він хоче спонукати до цього і Самійла Кішку, а коли це не вдається, то «у щоку затинає сміливого Самійла кішку».

  Образ Ляха Бутурлака змальовано у зневажливому дусі, він викликає зневагу. 4.2. Бесіда за питаннями

  Хто такий Лях Бутурлак?

  Яким чином, на ваш погляд, він опинився на турецькій галері?

  Як він ставиться до козаків, Самійла кішки? Чим це зумовлено?

  Що пропонує Лях Бутурлак Самійлові?

  Чому зрадник так просто відрікся від своєї віри, забув Батьківщину?

  Що свідчить про прагнення Ляха Бутурлака свої особисті блага поставмити вище громадських інтересів?

  Для чого народ зобразив у думі цей негативний образ? 4.3. Словникова робота (пояснення вчителем незрозумілих слів) Кшдяк — Смугаста тканина і одежа, у цьому випадку — прапор. Габа — Біла вовняна тканина. Трембач — Трубач. Штири — Чотири. Барзо — Дуже. Таволга — Степова рослина, вид червоної лози.

  Опачина — Велике весло на галері. Ячаши, Ячіти — кричати по-лебедину.

  Яриза — Служник. Ясса — Слава, салют. Каюк — Козацький човен. Пищаль — Давня вогнепальна рушниця з довгим стволом.

  Рештована — Споряджена. Застосування специфічної лексики у творі свідчить про його достовірність. 4.4. Вільний мікрофон. Висловіть своє ставлення до Ляха Бутурлака. Обговорення питання: Чи повинен він бути покараним як зрадник? 4.5.

  Обговорення змісту думи за питаннями:

  Яка історична подія відтворена в думі? Що про це свідчить?

  Опишіть, застосовуючи текст твору, галеру, на якій перебували ув'язнені козаки. («Трьома цвітами процвітала мальована. Ой, Перейм цвітом процвітана — Злато — синіми киндяками побивана; А другим цвітом процвітана — Гарматами обриштована; Третім цвітом процвітана — Турецького білого габою покровена».) Що означає цей опис?

  Хто із козаків перебував на турецькій галері? («Кішка Самійло, Гетьман запорозький, Другий — Марко Рудий, суддя восковий, ТреТій — Меїсій Граг, військовий трембач».)

  Як у творі характеризується Лях Бутурлак? («...Лях Бутурлак, ключник, Сотник Переяславський, Недовірок християнський, Що був тридцять літ у неволі, Двадцять штири, як став по волі, Потурчився, побусурменив ся Для панства великого, Для лакомства нещасного/»)

  Про що бачив сон Алкан-паша?

  Чи був він для нього віщим? («Видиться: моя галера цвіт кована мальована, Стала вся ободрана, на пожару спускана. Видиться: мої турки, яничари Стали всі впень порубані; А видиться: мої бідні невольники, Которії були у неволі, То всі стали по волі; Видиться: мене гетьман Кішка На три часті розтяв...»)

  Яку винагороду пропонував Алкан-паша тому, хто його сон відгадає?

  («Мог би йому листи визволенії писати, Щоб не мог ніде ніхто Зачіпати!»)

  3 якою метою галера пристала до «города Козлова»? («До дівки Санджаковни на зальоти поспішали...»)

  Як приймає дівка Санджаковна турецького пана? («У світлиці — Кам'яниці визивала, За білу скам'ю саджала, Дорогими напитками Напувала, А військо серед ринку саджала!»)

  Чому Алкан-паша не довіряв Ляху Бутурлаку? Як про це зазначено у творі? («Як до галери двох турчинів на підслухи посилає, Щоб не мог Лях Бутурлак Кішку Самійла одмикати, Упоруч себе саджати!»)

  Про що просив Самійло Кішка ключника галерського?

  («Добро нам Вчини, Хоч нас, старшину одімкни — Хай би і ми у городі побували, Панське весілля добре знали».)

  Чи погодився Лях Бутурлак допомогти ув'язненим козакам? Чим це пояснити?

  Як сприйняв Лях Бутурлак критику до себе з боку Самійла Кішки? («Буду тебе наче всіх невольників доглядати, Старії і новії кайдани Направляти, Ланцюгами за поперек втроє буду брати!»)

  Чому, на ваш погляд, Самійло Кішка не вживав дорогого напитку, а «то у рукава, то у пазуху, сквозь третю хустку додолу пускав»?

  Яким чином герой отримав ключі від кайданів? Чому гетьман запорозький віддавав наказ козацтву не поспішати знімати відразу, а дочекатися до ночі?

  Як сталося, що турки вночі не помітили, що у в'язнів відкриті замки на кайданах?

  («Бог помог — за замок руками не приймали...»)

  Що сприяло швидкій перемозі козаків під керівництвом Самійла Кішки над ворогом? — Чи можна вважати козаків жорстокими стосовно турків?

  Чому Самійло Юшка наказав не вбивати Ляха Бутурлака? («Всіх У Чорнеє море бросайте, Только Ляха Бутурлака не рубайте: Меж-Ду військом для порядку За яризу військового застеляйте!»)

  Як поставився Лях Бутурлак до Самійла Кішки, коли зрадник не побачив поруч себе жодного турка?

  («Не будь же ти на мене, Як Я був на останці віка мойого на тебе! Бог тобі да поміг неприятеля побідити!»)

  Що порадив Лях Бутурлак гетьманові зробити, коли вони підпливали до Царгорода? Чи дослухався Самійло Юшка до слів зрадника? («Добро ти учини: половину козаків у окови до опачин посади, А поЛовину у турецькоє дорогоє плаття наряди, Бо ще будемо од города Козлова До города Царгорода гуляти, Будуть із города Царгорода Двадцять галер вибігати, Будуть Алкана-пашу з дівкою Санджа-Ковною По зальотах поздравляти, То як будеш отвіт оддавати?»)

  Яким чином Лях Бутурлак зберіг життя козакам, коли ті пропливали вздовж Царгорода? («Каже: «Ви турки, яничари, помаленьку, братія, Ячіте, Од галери одверніте, Бо тепера він подгуляв, на упокої почиває, На похмілля знемагає, До вас не встане, голови не зведе...»)

  За що козакові «Яссу» віддавали, низько уклоняючись Дніпру-Славуті? («Хвалим тя, Господи, і благодарим! Були п'ятдесят штири Годи у неволі, А теперя хоч не дасть нам Бог на час по волі!»)

  Як сприйняв Семен Скалозуб ворожу галеру, на якій перебував Самійло Юшка з козаками?

  Страницы: 1 2 3

  Если Вам понравилось сочинение на тему: Позакласне читання. Народна дума «Самійло кішка», тогда разместите ссылку в вашей социальной сети или блоге, а лучше просто нажмите кнопку и поделитесь текстом с друзьями.
        Нравится
 • Краткий пересказ
 • Школьный Отличник – бесплатные сочинения. Материалы имеют оригинальный характер и принадлежат Soshinenie.ru. Готовые темы, планы сочинений. Краткие пересказы, изложения сюжета, диктанты, эссе. Пользование работами бесплатно.