Право вихованця на заперечення морального розв’язку вихователя

  

У створенні розвивально-продуктивної виховної системи психолого-педагогічна наука в основному зосереджує свої пошукові зусилля на тих ситуаціях, у яких вихованець на дії педагога реагує позитивними емоційними переживаннями або ставиться до них ін-деферентно. Однак реальна виховна суб'єкт-суб'єктна взаємодія не обмежується такими ситуаціями.

Один з варіантів характеризується негативним відношенням вихованця до морального розв'язку педагога щодо нього суспільно несхвальних дій. Як правило, таке відношення розвертається у формі заперечення. Вихованець не погоджується з моральним розв'язком-висновком педагога. За директивної моделі виховання така позиція вихованця не підтримується.

Педагогічно доцільнішим буде надати вихованцеві відповідне право на заперечення, щоправда, певного ціннісного значення. Адже з ним зв'язана його внутрішня активність, без якої виховний процес втрачає зміст. У цьому зв'язку виділимо кілька можливих рівнів дитячого заперечення.

Його-заперечення. Вихованець у відповідь на розв'язок педагога реагує лише негативним емоційним переживанням, відповідно вербально його оформляючи.

Оманне заперечення. Крім прояву емоцій, вихованець використовує й свої розумові досягнення, однак його судження, далекі від об'єктивності, бувають часто надуманими й направляються лише на своє виправдання.

Рефлексивне заперечення. На цьому рівні вихованець, звертаючись до власного самоусвідомлення, приводить аргументи глибинних переживань, актуального суб'єктивного стану, зовнішніх обставин, які не врахував педагог у своєму моральному розв'язку. Така внутрішня позиція вихованця і її об'єктивація можуть істотно вплинути на рішення педагога, суттєво змінивши його.

Виховні дії педагога в цій ситуації повинні направлятися на блокування заперечень першого й другого рівнів, стимулювання рефлексивних заперечень вихованця. Це буде сприяти його моральному самоствердженню, суспільно важливому особистісному росту.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: