Пригадування вихованцем власного вчинку, який спонука до нього повторення

  

У виховному процесі повинен реалізуватися закономірність, згідно з якою стійкість вихованості в дитини певної морально-духовної цінності залежить від міцності її зміцнення у відповідному вчинку. Тому педагог прагне до створення ситуацій, при яких вихованець вправлявся б у повторенні вчинку, який перебуває на стадії формування. При цьому мета педагога полягає в трансформуванні ситуативно-детермінованого вчинку вихованця до нього прояву якщо буде потреба цього для людини.

Серед існуючих методичних засобів, спрямованих на досягнення цієї мети, важливе місце належить прийманню пригадування вихованцем власного вчинку. Це означає, що моральний досвід дитини стає відкритим до сповненого певним змістом учинку: вона вже визначилася в ньому й завдання полягає в тому, щоб даний учинок вчасно знайшов своє відтворення.

У цьому зв'язку пригадування вихованцем здійсненого вчинку приводить до інтенсифікації процесу його морально-духовного вдосконалення. Цей процес не може бути мимовільним. Тому потрібні спеціальні дії педагога, які б стимулювали його розгортання.

По-перше, у вихованця як суб'єкта вчинку повинні відбутися неочікувана зустріч із іншим вихованцем як об'єктом цього вчинку, або педагог повинен цілеспрямовано створити таку ситуацію. В обох випадках його присутність у цій зустрічі є обов'язкової. Звертаючись до вихованців, він просить їх згадати цю моральну подію. Важливо, щоб кожний з них її вербалізував.

По-друге, педагог забезпечує позитивну емоційну реакцію вихованця як суб'єкта вчинку. Він повинні відчути сильну радість, велике задоволення від цієї зустрічі, емоційно пережити свій моральний учинок, його важливість для ровесника. Це емоційний супровід відтвореного вчинку відіграє важливу роль у становленні позитивної емоційної спрямованості вихованця на інша людину.

На цьому морально розвивальне значення емоційного реагування не закінчується. Пережита радість значно збагачує первинний мотив до вчинку, який перебуває на стадії формування. Така емоція підвищує його спонукальну функцію, і вихованець практично повторює цей учинок, поступово перетворюючи мотив на відповідну моральну цінність.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: