Розсекречена війна Керівник

  

Розсекречена війна Керівник азербайджанських тюрків про звільнення Кавказу Переклад з німецького Копія Німецьке посольство" Анкара, " № А 6032." 24 листопада 1941 року " Зміст: Керівник азербайджанських тюрків про звільнення Кавказу Направляю Вам доповідь керівника, що перебуває в Стамбулі, азербайджанських тюрків, що представляють інтерес із погляду майбутнього політичного розвитку Кавказу " Папен У міністерство закордонних справ " Берлін " Вірно: ГА" РФ ФОНДУ Р9401 ОПИСУ 2 СПРАВИ 100 АРКУША 381 Копія до № Підлога. V 4791/41/ Германскосоветская війна вселила надію в поневолені Радами народи Кавказу на звільнення їх від рабства. Ця надія в міру зростання успіхів німецької армії переросла вубеждение. Ми, азербайджанські националавтономисти, якимись ми є вже 20 років, шукаємо для нашого народу вихід зі створеного комунізмом нестерпного положення, при якому моральне розкладання народу разом з їхнім фізичним знищенням загрожують самому існуванню цього народу, і бачимо в германскосоветской війні боротьбу за наше звільнення й незалежність.

Ми готові направити всі наші бажання й прагнення на підтримку німців у цій боротьбі. Наш народ, що за 20 років терору більшовицького уряду приніс у жертву десятки тисяч людських життів кращих його синів, готовий і зараз на які завгодно жертви для звільнення від комуністичного кошмару й для відновлення своєї політичної незалежності Тісний зв'язок з нашим народом в Азербайджані, що мала місце в ці роки, дала нам можливість установити контакт із нашим народом і налагодити двосторонню інформацію.

Зараз, у зв'язку з військовими подіями, які наближаються до границь Кавказу, відновлення цього контакту стало питанням, що мають велике значення й актуальність у справі досягнення цілей координації активної діяльності в потрібний момент між німецьким командуванням і азербайджанським народом, що відродився. Крім зв'язку з батьківщиною, необхідно також і тут у Туреччині провести відповідну роботу. Ця робота повинна містити в собі два моменти: 1. Організаційна робота для мобілізації азербайджанських сил, що перебувають у Туреччині активних, Для виконання першого пункту поставленого завдання зараз є цілком сприятливі умови. Наближення падіння радянського панування й разом з ним можливості падіння російського панування, що завжди загрожувало існуванню Туреччини, є здійсненням вікової мрії Туреччини. У зв'язку із цим падінням відділення Кавказу від Росії й створення незалежних кавказьких держав здається Туреччини гарантією в майбутньому від можливої погрози з півночі. Цю гарантію вони сподіваються одержати силою німецької армії.

Таким чином, співробітництво з Німеччиною диктується Туреччини її життєво важливими інтересами й повністю збігається з нашими сподіваннями, сподіваннями азербайджанських националпатриотов. І якщо, незважаючи на все це, у турецькій політиці спостерігається відома нерішучість, те це пояснюється, вопервих, характером турецького президента, дуже обережної, обачної й миролюбної людини; вовторих, надіями на висновок миру між Англією й Німеччиною до остаточної перемоги однієї зі сторін, при якому збереження турецького нейтралітету забезпечить їй максимум політичних вигід і, нарешті, тим, що в турецьких урядових колах ще остаточно не зник англійський вплив Однак під впливом значних успіхів німецької армії й під тиском турецьких військових кіл в урядових колах Туреччини усе більше спостерігається прагнення до співробітництва з Німеччиною. Чималу роль у цих прагненнях грає також симпатія до Азербайджану в турецькому суспільстві.

Ці симпатії завойовані Азербайджаном ціною втрати його незалежності 20 років тому за порятунок існування Туреччини, а також великою моральною й матеріальною підтримкою, що мусульманське благодійне суспільство в Баку під час війни 19141918 р. робило десяткам тисяч турецького населення, що проживають тоді в окупованих росіянами областях Туреччини, чим вони врятували тоді це турецьке населення, з одного боку, від голодної смерті, і з іншої, від знищення вірменськими партизанами.

Організатором цієї допомоги був колишній головний уповноважений благодійного суспільства, автор цих рядків, добре відомий у турецьких урядових колах як своєю діяльністю в благодійному суспільстві, так і своєю подальшою політичною роботою на пості першого військового міністра й пізніше генералгубернатора Карабаху в незалежному Азербайджані. Ця обставина дає мені можливість підтримувати тісний контакт із турецькими політичними й особливо військовими колами, серед яких є багато осіб, що займають високі пости й знають мене ще по батьківщині. Нема чого й говорити про те, що можливість установлення політичного й військового співробітництва між турками й німцями досить полегшить і спростить першу частину нашого завдання й особливо організацію азербайджанських активних сил із числа численного азербайджанського населення, які емігрували від більшовиків Втурцию. На ріці Арпачай є 60 сіл, населені 5.000 азербайджанців. Крім цього є близько 300 партизанів, які дислокуються головним чином у районі Карса.

Близько 60 азербайджанських офіцерів перебувають у турецькій армії. Разом із цим, рішення турецького уряду провести вербування серед численних старих азербайджанських, черкеських і абхазьких емігрантів створило б більші кадри для солідної військової організації.

Така організація могла б у потрібний момент зіграти більшу роль під час німецьких воєнних операцій на Кавказі Ми сподіваємося, що активна участь у боротьбі за звільнення Кавказу разом з Німеччиною й Туреччиною, зовсім не зацікавлених у територіальних завоюваннях на Кавказі, ще більше полегшить і прискорить звільнення Кавказу від англосоветского панування, збереже країну від більших людських жертв і руйнування й урятує нафтопромисловість Баку від знищення Ми впевнені, що падіння Москви й наближення німців до границь Кавказу є вирішальним чинником для зміни турецької політики в напрямку співробітництва з Німеччиною з метою дозволу кавказького питання й відновлення нашої незалежності Визнання нашого суверенітету здається нам, азербайджанським автономістам, необхідною умовою нашого співробітництва снемцами. Незалежний Кавказ повинен, звичайно, по праву переможця перебувати в сфері німецького впливу. Але Кавказ представляв би собою у формі німецької колонії катастрофа всіх національних надій кавказьких народів. З'явився б тільки новий пан, тобто один ворог замість іншого, другий незрівнянно краще й культурніше, але все-таки пан. Волелюбний кавказький народ у продовження всієї його історії не підходив до ролі слуги й завжди боровся за свою волю.

Історичний шлях кавказьких народів засіяний мільйонами жертв, понесених їм у боротьбі з персами, арабами, турками й росіянами Ми впевнені, що Німеччина визнає нашу незалежність. Ми ж, зі своєї сторони, готові негайно приступитися до роботи в рамках сьогодення доповіді И навіть, якщо Туреччина, у концеконцов не прийме участі в цьому питанні й буде лагодити нам перешкоди, ми виконаємо наш борг перед Батьківщиною тим, що ми активно всіма наявними в нашім розпорядженні засобами будемо підтримувати Німеччину.

Робота в таких умовах буде дуже важкої й небезпечної, однак, можливої. Ніякі небезпеки не можуть удержати нас від нашого святого обов'язку Подробиці організації нашої роботи можуть бути представлені в будь-який час в особливій доповіді Примітка перекладача: Другий пункт отсутствует. " Вірно: "ГА" РФ ФОНДУ Р9401 ОПИСУ 2 СПРАВИ 100 АРКУША 382, 383, 384, 385, 386

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: