Школьные сочинения по украинской литературе > Новые сочинения по творчеству И. Ф. Драча > Т. Г. Шевченко. «Мені однаково, чи буду» (з циклу «В казематі»). Поняття про філософську лірику


     
 • Т. Г. Шевченко. «Мені однаково, чи буду» (з циклу «В казематі»). Поняття про філософську лірику

  • Еще сочинения по заданной теме
  • Похожих сочинений нет

  3.10. Завдання. Застосовуючи фактичний матеріал поезій, заповніть таблицю: ___________________________ Т. Шевченку______________________________ ____________ Байдуже_________________________ Не однаково____________ Чи буде жити на Україні, Як Україну злії люди присплять, Чи хто згадує про нього, чи забуде, Лукаві присплять рідній край, Чи буде син молитись за Україну, В огні Україну, окрадену, збудять, В неволі, плачучи, умре Чи буде молитися син за долю рід- Ного краю

  3. Теорія літератури

  3.1.

  Види ліричних творів. Залежно від змісту ліричні твори умовно поділяються на такі види: громадянська, філософська, пейзажна та інтимна лірика: А) громадянська лірика — поезія, в якій виражені думки і почут тя, викликані суспільно-політичними тогочасними явищами; Б) інтимна, або особиста, лірика — твір, де настрої поета викли кані його спогадами про рідний край; В) пейзажна лірика — твір, в якому передані настрої ліричного ге роя, викликані спогляданнями природи; Г) філософська лірика — поезія, в якій виражаються думки і почут тя, викликані складними роздумами над проблемами буття. 3.2. Силабо-томічна система (від гр. ЗійаЬе — Склад, Іопоз — Наголос) — система віршування, яка визначається кількістю складів, числом наголосів та їх розміщенням у віршованому рядку. 3.2.1.

  Рима (від гр. ГНуіНтоз — Співмірність) — повтор звуків, які пов'я зують закінчення двох або більше рядків (наприклад, «грози — моро зи», «гірлянди — троянди» тощо) співзвучність у кінці рядків, ком позиційно-звуковий повтор у кінці двох або кількох рядків. Основною особливістю віршованих творів, що відрізняє їх від Прозових, є ритмічність, або віршовий ритм, який досягається правильним чергуванням наголошених і ненаголошених складів, а також співзвучним закінченням рядків (римою) завдяки цьому ритмічно організована мова стає мелодійною, емоційною й виразнішою. Ритмічну будову окремого вірша або віршів того чи іншого поета називають Ритмікою, Або Ритмомелодикою. Важливу роль у створенні віршового ритму відіграє рима.

  За місцем наголосів у словах, що римуються, розрізняють рими:

  чоловічі (наголос на останньому складі: на чужині — мені);

  жіночі (наголос на передостанньому складі: могилі — милій);

  дактилічні (наголос на третьому складі з кінця ясненький — тихесенький);

  внутрішнє римування {в середені рядка: поховайте та вставайте). 3.2.2. За характером розташування рим у віршованому творі виділяють:

  суміжні римуються перший і другий рядок та третій з четвертим (аабб);

  перехресне римування, коли перший рядок римується з тертім, а другий — з четвертим (абаб);

  кільцеве римування: римуються перший рядок з четвертим, а другий — з третім (абба). 3.2.3. Наголошені і ненаголошені склади у віршах розподіляються по- різному. Наголоси здебільшого падають на один з двох або з трьох складів. Тому кожний рядок вірша можна поділити на стопи. Стопа — це повторювана у вірші група складів, до якої входять один наголошений склад і один або два ненаголошені.

  Стопи бувають двоскладові і трискладові. Двоскладові стопи: Хорей — З наголосом на першому складі (_І_ и) Ямб — З наголосом на другому складі (и _І_). Трискладові: Анапест — З наголосом на останньому (и и _І_). Амфібрахій — З наголосом на другому складі — наголошений серед ненаголошених — у стопі (и _І_ и). Дактиль — З наголосом на першому складі (_І_ и и).

  Залежно від характеру стоп та їх кількості в рядку визначається віршовий розмір того чи іншого твору.

  V

  Закріплення вивченого матеріалу

  1. Опрацювання тестових завдань 1.

  Поетові байдуже, де він: А) Буде жити; Б) зможе оселитися; в) перебуватиме в ув'язненні; г) писатиме власні твори. 2. Розмірковуючи над власною долею, Т. Шевченку «однаковісінь ко», чи його: А) шануватимуть в суспільстві; б) Хто згадає або забуде; В) вважатимуть за революціонера; г) твори будуть мати популярність. 3. Поет виріс у неволі: А) на Аралі; б) в Петербурзі; в) Між чужими; Г) про що він говорить з неабиякою гордістю. 4.

  Помираючи, Т. Шевченко прагне все: А) Із собою забрати; Б) залишити у спадок рідному народові; в) своє майно знищити; г) ним написане вивезти за кордон. 5. Україну поет називає: А) приниженою; б) щасливою; в) знесиленою; г) Славною; 6. Т. Шевченко хотів, щоб батько з сином: А) Молились за Вкраїну; Б) захищали рідний край від ворогів; в) оберігали традиції українців; г) допомагали знедоленим. 7. Поетові не байдуже, як Україну «присплять люди»: а) ледачі; б) незграбні; в) Злі; Г) хитрі та улесливі.

  8. Рядок, яким закінчується поезія: А) «Мені однаково, чи буду»; б) «Однаковісінько мені»; в) «Та не однаково мені»; г) «Ох, не однаково мені». 9.

  Про кого поет у творі зазначає: «його замучили колись»? а) Самого себе; Б) одного з видатних історичних осіб; В) борця за щасливе життя; г) в'язня Сибіру. 10.

  За жанровою спрямованістю «Мені однаково, чи буду» Т. Шев ченка — лірика: А) філософська; б) пейзажна; в) інтимна; г) Громадянська. 11. Особливість римування у творі «Мені однаково, чи буду»: а) Вільне; Б) перехресне; в) кільцеве; г) суміжне. 12. Осмилюючи зміст поезії «Мені однаково, чи буду», з повним правом її можна вважати: А) дипломатичною угодою з майбутнім; б) ораторською промовою; В) полілогом; г) Зверненням-попередженням. Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

  2. Робота на картках Картка № 1 1.

  Що мав на увазі Т. Шевченко, зазнаючи у творі: «На нашій — не своїй землі»?

  Свої міркування обґрунтуйте. 2. Яким чином, на вашу думку, дана поезія пов'язана з біографією письменника?

  Наведіть переконливі приклади. 3. Твір «Мені однаково, чи буду» поет пише під час свого перебування: а) у Петербурзі; б) на службі у пана Енгельгарда; в) В казематах; Г) на солдатчині.

  Картка № 2 1. Дослідіть, чому поет називає Україну славною? Чи пишається він, на ваш погляд, її історичним минулим? Відповідь вмотивуйте. 2. Що зумовило поета під час перебування в казематі написати даний твір?

  Чи було це закономірним? Особисту думку аргументуйте. 3. Поезія «Мені однаково, чи буду» Т. Шевченко написана у: а) 1951р. ; б) 1947р.; В) 1899р.

  ; г) 1927р. Картка № З 1. Доведіть, що Т. Шевченко не був байдужим до важкого становища, життя народу на Україні? Відповідаючи, наведіть переконливі факти з біографії письменника та історії.

  2. Як ви вважаєте, яким чином поет свою недолю пов'язує зі стражданнями уярмленого народу? Свої міркування обґрунтуйте. 3. Люди, які Україну «присплять», у творі названі: А) лихими; б) Лукавими; В) жорстокими; г) щирими.

  VI

  .

  Підсумок уроку

  VII

  Оголошення результатів навчальної діяльності

  VIII

  Домашнє завдання Ідейно-художній аналіз поезії Т.

  Шевченка «Минають дні, минають ночі».

  Страницы: 1 2

  Если Вам понравилось сочинение на тему: Т. Г. Шевченко. «Мені однаково, чи буду» (з циклу «В казематі»). Поняття про філософську лірику, тогда разместите ссылку в вашей социальной сети или блоге, а лучше просто нажмите кнопку и поделитесь текстом с друзьями.
        Нравится
 • Краткий пересказ
 • Школьный Отличник – бесплатные сочинения. Материалы имеют оригинальный характер и принадлежат Soshinenie.ru. Готовые темы, планы сочинений. Краткие пересказы, изложения сюжета, диктанты, эссе. Пользование работами бесплатно.