Тема уроку. Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми

  

Мета: дати уявлення про мову як найважливіший засіб спілкування між людьми, ознайомити з процесом розвитку мови; розвивати усне мовлення дітей; виховувати інтерес до вивчення рідної мови. Обладнання: картки з питаннями до гри.
ХІД УРОКУ I.

Організаційний момент II. Перевірка домашнього завдання 1. Робота із вправою 43 — Прочитайте складені вами речення.

— Поясніть правила їх запису. 2.

Гра «Знавці» Учнів класу об'єднати у кілька команд. Учитель розкладає на столі картки з питаннями, що подаються на с. 21 підручника.

Представники команд по черзі вибирають картки, а після обговорення команда дає відповіді на питання. Виграє та команда, яка дасть більшу кількість правильних відповідей. III.

Актуалізація опорних знань та мотивація навчання Проблемна ситуація Учитель пропонує учням повідомити одне одному певну інформацію. Він шепоче на вухо одному учневі й просить передати цю інформацію, не використовуючи мовлення.

Наприклад: — відчини двері; — передай книгу; — подивись у вікно. — Чому нам нелегко було зрозуміти одне одного? IV. Оголошення теми й мети уроку — Сьогодні ми дізнаємось, як розв'язали цю проблему наші предки, Як вони навчилися розуміти одне одного. V.

Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу 1. Колективна усна робота (вправа 44) — Для чого людям потрібна мова? — А для чого необхідно розуміти одне одного? — Який вид мовлення з'явився першим? 2. Історична подорож (за матеріалом вправи 45) — Уміння володіти звуками свого голосу та запам'ятовувати зна Чення цих звуків назавжди відокремило людину від тварин. Для того Щоб людина стала людиною розумною, повинне було з'явитися слово. Які ж слова з'явилися першими? Спочатку це були вигуки: ой, ух, ех, ай, ей. Можливо, саме з них згодом з'явилися слова: жах, біль, сміх. Першими були звуконаслідувальні слова: дзень-дзень, гав-гав, няв-няв, ко-ко-ко. Емоційні вигуки, що виражали застереження, привітання, прохання, такі як сучасні давай, спасибі, прошу, були вже словами, які позначали не предмет, а дію. Це було дуже важливо, бо саме тоді мова стала для людей справжнім засобом спілкування. Але вимовлене слово швидко зникає. Людям потрібно було придумати, як зберегти слова і потім передати їх іншим. Так з'явилося писемне мовлення. Подивіться на малюнок із вправи 45, як колись писали люди. {Учитель розповідає про стародавні малюнки на стінах печер, вавилонський клинопис, єгипетські ієрогліфи.) — Які з цих зображень вам зрозумілі? — А чому не зрозуміли інші? — А як пишемо ми? Що позначають букви алфавіту? VI. Закріплення та систематизація знань 1. Хвилинка чистопису (С. 23) — Підкресліть літери і з'єднання, які вийшли найкраще. Назвіть Звуки у слові квадрат, співвіднесіть їх із літерами. 2. Колективна робота (вправа 48) — Роздивіться малюнки і назвіть фігури. Як їх можна назвати одним Словом? (Завдання 2 запропонувати виконати в парах. Перевірка — опитування пари. ) — Але ці фігури можна назвати не тільки геометричними, а й знаками. Адже зараз замість слів і цілих речень люди користуються знаками. 3. Робота за варіантами Варіант — вправа 46; Варіант — вправа 47(1). — Роздивіться малюнки, прочитайте завдання до вправ. Розкажіть, де в сучасному житті використовуються знаки. (Перевірка — індивідуальне опитування.) — Де в сучасному житті нам зустрічаються знаки? — А як ви думаєте, чому знаки й досі використовуються? 4. Розвиток усного мовлення (вправа 47 (2)) (Можливе проведення роботи у вигляді гри «Хто більше? ») — Яке мовлення — усне чи письмове — ви використовували? — З якою метою ми ним користуємося? VII. Підсумок уроку — З чим ми сьогодні ознайомились? — Яке мовлення — усне чи письмове — з'явилося раніше? — Що спонукало людей до створення мови? VIII. Домашнє завдання (вправа 49) — Розгляньте малюнки і назвіть слова, які запишете. — Завдання 2 і 3 виконаєте усно, а в завданні 4 не тільки усно складете речення, а й запишете їх у зошит. — Які правила запису речень необхідно буде згадати під час виконання домашнього завдання? Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською
Мета: з'ясувати поняття «рідна мова», ознайомити з мовами інших народів; розвивати усне мовлення учнів; сприяти розвитку вміння співпрацювати у групах; виховувати любов до рідної мови та повагу до мов інших народів.
ХІД УРОКУ І.

Організаційний момент II. Перевірка домашнього завдання 1. Перевірка виконання вправи 49 Перший учень зачитує складені речення, пояснює правила оформ-лення речень на письмі. Другий учень у цей час записує на дошці слова й добирає до них зву Кові моделі. 2. Словникова робота — Як ці речі можна назвати одним словом? {Предмети, інстру Менти) — Зверніть увагу на написання слова предмет. На що необхідно звернути особливу увагу? (На літеру є) — Напишіть рядок цього слова, підкреслюючи літеру є. — Хочу наголосити ще й на тому, що це слово має не одне значення. Воно може позначати не тільки будь-яку річ. Наприклад, ми говоримо: «У школі я вивчаю різні предмети», маючи на увазі вивчення різних навчальних дисциплін. — Запам'ятайте написання слова предмет. III. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання — Утворіть пари, визначте закономірність. Українці французька Білоруси німецька Росіяни білоруська Німці українська Французи російська — Усно складіть речення з однією з пар слів. — Який висновок можна зробити зі складених вами речень? (Кожний народ має свою рідну мову.) IV. Оголошення теми і мети уроку — Сьогодні ми з вами з'ясуємо поняття рідна мова, ознайомимось із Мовами, спорідненими з українською. V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу 1. Бесіда — Чи може англієць розмовляти французькою мовою? — А українець — англійською? — А чи можна ці мови вважати їхніми рідними? Чому? — А які ж мови для них рідні? — У чому ж різниця між рідною і нерідною мовами? — А яка мова наша рідна? Як до неї треба ставитися і чому? — А до інших мов? Чому? 2. Самостійна робота з підручником (вправа 50) — Які мови є близькими до української? Чому? (Тому що вони походять від давньоруської мови, як три пагони з одного кореня. ) — А як ви думаєте, у чому ця близькість виражена? 3. Фізкультхвилинка VI. Закріплення та систематизація знань 1. Колективне опрацювання вправи 53 (Завдання 1 і 3 опрацювати усно, завдання 2 — письмово, коментовано.) — Чому нам легко було відгадати цю загадку? — А яка мова ще близька до української? 2. Робота за варіантами (вправа 52) (Після ознайомлення із завданням запропонувати продовжити роботу за варіантами.) /варіант — олівець; II варіант — качка; III варіант — зозуля. Троє учнів працюють біля дошки. — Що треба знати, щоб правильно ділити слово на склади? (У слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків.) — Підкресліть букви, що позначають голосні звуки. Скільки складів у кожному слові? — Кому вдалося виконати завдання без помилок? 3. Розвиток мовлення (вправа 54) — Прочитайте лічилку. Де її можна використати? — А для цього вивчимо її напам'ять. Але спочатку зверніть увагу на вимову слів доведеться, хмуриться. Потренуйтесь у правильній вимові цих слів. (Завдання 2, 3 опрацювати колективно, усно. Завдання 3 опрацювати письмово або організувати усне змагання. ) VII. Підсумок уроку 1. Бесіда — Про що сьогодні ми вели розмову? — Яку мову ми називаємо рідною? Чому? — Які мови світу близькі до нашої? Чому? — Як слід ставитися до рідної мови? А до мов інших народів? 2. Підготовка до виконання домашнього завдання — Текст вправи 55 продовжить знайомити вас із спорідненими Мовами. Ви його прочитаєте. — Прочитайте завдання 2, 3. Яке з наведених слів ви запишете пер Шим? А останнім? Чому?

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: