Виконання контрольної роботи – Народна казка

  

1.         інструктаж до написання тестів

2.         Виконання тестових завдань (виконуються завдання усіх рівнів)

Варіант І

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь - 1 бал)

1.         Казка - це:

а)         розповідний твір про реальні події;

б)         розповідний твір про фантастичні події;

в)         розповідний твір про те, як люди уявляли собі майбутнє.

2.         національною літературою називають:

а)         літературу певного народу, нації;

б)         літературу народів світу;

в)         записану вченими усну народну творчість.

3.         Які вчені займаються збиранням скарбів усної народної творчості?

а)         Філателісти;

б)         фольклористи;

в)         флористи.

4.         найвідоміші збирачі німецьких народних казок.

а)         Олександр Афанасьєв і Володимир Даль;

б)         Іван Франко та Іван Нечуй-Левицький;

в)         брати Якоб і Вільгельм Грімм.

5.         Запишіть логічні пари зі слів: фольклорист, автор, перекладач, оригінал, переклад, фольклор.

6.         Головний конфлікт народної казки полягає:

а)         у боротьбі добра і зла;

б)         у суперечці між працьовитими та ледачими людьми;

в)         у змаганні між багатими та бідними.

Достатній рівень (змістовна, правильна відповідь - 2 бали) Охарактеризуйте рідну дочку вдови з казки «Пані метелиця».

Високий рівень (змістовна, правильна відповідь - 4 бали) напишіть твір-мініатюру за арабським прислів'ям «не рубай дерево, яке дає тобі затінок», пояснивши його прямий та прихований змісти.

Варіант II

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь - 1 бал)

1.         Бувають такі види народних казок:

а)         про людей, про рослин, про тварин;

б)         про тварин, чарівні, побутові;

в)         про пригоди, про фантастику, про історію.

2.         Всесвітня література - це:

а)         сукупність усіх національних літератур;

б)         національна література певного народу;

в)         записана вченими усна народна творчість кожного народу.

3.         Збірку народних творів «Дитячі і родинні (сімейні) казки»

уклали вчені:

а)         Олександр Афанасьєв і Володимир Даль;

б)         Якоб і Вільгельм Грімм;

в)         Іван Франко і Леся Українка.

4.         Прислів'я - це:

а)         зауваження заперечного характеру;

б)         стислий крилатий вислів без повчання, але з натяком на нього;

в)         короткий вислів із повчальним змістом.

5.         Поєднайте прислів'я з назвами тих народів, яким вони належать:

Язик до Делі доведе українці

Язик до Києва доведе          італійці

Язик до рима доведе            індійці

6.         напишіть, як називаються такі висловлювання: «робити з муха

слона», «черпати воду решетом», «не копай яму іншому», «як

корові сідло»?

Достатній рівень (2 бали)

Охарактеризуйте пасербицю з казки «Пані метелиця».

Високий рівень (4 бали)

напишіть твір-мініатюру за французьким прислів'ям «Правда - як олія: завжди наверх випливає», розкривши його зміст.

VI. Домашнє завдання

Прочитайте за підручником Ю. і. Ковбасенка, л. В. Ковбасенко інформацію на С. 42-43, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання (підручник Є. Волощук - С. 35-43).

Окремим учням - підготувати інсценівку.

V. Підсумок уроку

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: