Займенникові прикметники – Ім’я прикметник

  

Займенникові прикметники
Займенникові прикметники

Займенникові прикметники діляться на шість груп:

1) присвійні (так наз. присвійні займенники): а) особисті, що вказують на приналежність першій особі (мій, наш), другій особі (твій, ваш) або третій особі (невідмінювані прил. його, її, їх); б) поворотні, що вказують на приналежність кожному із трьох осіб: свій;

2) вказівні: той, цей, такий, етакий (разг.), такий, наступний, а також слова той-те, такой-то, див. розділ "Словотвір",

3) означальні: усякий, усілякий, кожний, будь-який, весь, цілий, інший, інший, сам, самий;

4) питальні: який, котрий, чий, який;

5) невизначені: якийсь, деякий, якийсь;

6) негативні: ніякий, нічий

Примітка До розряду займенникових прикметників ставляться також просторічні слова таковский, ихний, нашенский, вашенский. Ці слова знаходять висвітлення в мові художньої літератури

Всі займенникові прикметники, крім постфиксальних і префіксальних, а також прост. таковский, ихний, нашенский, вашенский, є невмотивованими словами

Від усіх относит. прикметників займенникові прикметники відрізняються характером лексичного значення; вони позначають такі ознаки, які виникають на основі відносини мовця до осіб, предметам і явищам. Так, слова мій, твій, його, свій указують на присвійні відносини, установлювані мовцям: ( щоставиться до мене, до тебе, до себе й т.д.); слова цей, такий від імені мовця вказують на ознаку ((той, на який мовець виразно вказує, що він характеризує)); аналогічні значення слів якийсь, деякий, якийсь ((той, на який мовець указує невиразно)). Займенникові прикметники можуть указувати на будь-яку ознаку; їхнє змістовне наповнення визначається вречи.

Займенникові прикметники мають також і інші особливості лексичних значень, властиві вказівним словам. Так, слова мій, твій, наш, ваш, свій можуть мати властиві й особистий займенники-іменником абстрактно типізуючі значення. Наприклад, у висловленнях узагальнюючого характеру, у прислів'ях ці прикметники позначають приналежність будь-якому узагальнено мислимій особі: Моя хата скраю; Не твій сум чужих дітей качати; Своя сорочка ближче ктелу.

Вказівним займенникам такої й той крім властиво вказівного значення (Жменя землі, схожої на іншу, Скільки в ній любові й суеверья! Про такий і на небі тужать, И в таку до могили вірять. еренб.) властиве значення підсилювальне. При цьому слово такої підкреслює ступінь прояву ознаки (а), а той виділяє також і носія ознаки, названого іменником (б): а) Дзенькала музика в саду Таким невимовним горем (Ахм.); Він марить у променях голосів і "Сказкою Віденського лісу", і ласкою Брянських лісів, И чимсь таким волошковим, котрому тисячі років (Недог.); б) Журавель у старого колодязя, Над ним, як кипень, хмари, У полях скрипливі воротца, И запах хліба, і туга, И ті неяскраві простори, Де навіть голос вітру слабшав (Ахм.); Є в Ленінграді тверді очі й та, Для минулого загадкова, німота, Той гірко стислий рот, ті обручі на серце, Що, може бути, одні врятували його від смерті (еренб.).

Наша граматика. § 1297

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: