Здатність вихованця протистояти спотвореним моральним судженням групи

  

Групові механізми впливу на підростаючу особистість займають видне місце серед існуючих виховних засобів. їхня перетворювальна дія задоволена вагоме, тому педагогові потрібно обережно ставитися до них. Адже все залежить від того, які внутрішні процеси вони викликають у суб'єкта, на виховання яких особистісних утворів працюють. Вплив групових механізмів на індивіда реально проявляється як його психологічне підпорядкування групі завдяки функціонуванню загальної думки, яка створює певне емоційне тло й на яку він реагує.

У виховних ситуаціях ці механізми найчастіше розвертаються на основі прийнятих групових стандартів. Однак серед таких стандартів переважають ті, які пов'язані з фізичними, психофізіологічними й соціальними характеристиками окремого індивіда. Якщо в нього досить виражені певні фізичні або психологічні відхилення від групового стандарту або низький статусний рівень враховуючи діючу субкультуру (тип комунікації, стиль одягу, матеріальний добробут і т. п.), тоді й інтенсифікується дія групових механізмів. Така спрямованість групових стандартів пояснюється особливостями існуючого соціалізаційного процесу й спрямованих виховних впливів (сім'ї, школи, формальних суспільних об'єднань).

Позбутися групової дії на суб'єкта неможливо: це стала закономірність, яка пояснює відношення індивіда й співтовариства, до якої він належить. Корекція групового механізму впливу можливий за професійного втручання в цей процес педагога або дорослого.

Перераховані принципи групових стандартів є спотвореними моральними судженнями, по яких оцінюється член групи, який підпадає під ці субкультурні норми. Така їх суспільна оцінка видається досить слушної, оскільки эт стандартів відсутня морально-духовна складова, яка втримує загальноприйняті цінності особистості.

Хід групового впливу специфічно сприймається з позиції його об'єкта як учасника групи з відхиленням від субкультурних стандартів.

Такий вихованець, сприймаючи групові судження, проявляє негативні емоції, переживає незручність, тяжкість, соромливість. Його засмучують висміювання, докори ровесників, він проявляє тривожність, страх. У корекційно-виховній роботі з вихованцем, який так емоційно переживає, потрібно привести до нього свідомості, що його самооцінка й відносини до себе не повинні ґрунтуватися на думці групи, а він проявляє соромливість щодо того, що не є ганебним. Необхідно також змінити скривлені групові стандарти відносини до себе на стандарти, які відображають загальноприйняті

цінності.

Згідно з ними престиж людини як особистості зв'язує насамперед не з її зовнішніми рисами, а з морально-духовними надбаннями. При наявності їх у вихованця, він повинні радіти за це й тим самим визначати свій психологічний комфорт, незважаючи на групову протидію. Крім того, у вихованця повинні бути сформована особистісна позиція, згідно з якою лише його негідні вчинки повинні викликати прикрість і соромливість. Усі інші його індивідуальні особливості незалежні від нього й не повинні бути основою для групової тисняви й зміни власної позитивної особистісної установки.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: