Що таке дієслово? – Дієслово

  

Що таке дієслово?
Що таке дієслово?

Дієслово - це частина мови, що позначає процес і виражає це значення в категоріях виду, стану, нахилення, часу й особи; дієслово володіє також категоріями числа й - у формах прош. вр. і сослагательного нахилення - категорією роду

Значення процесу властиво всім дієсловам, незалежно від їхнього лексичного значення. Дієслово представляє як процес (процесуальна ознака) і дії (бігти, вантажити, рити), і стану (лежати, спати, страждати), і відносини (мати, переважати, належати).

Примітка. При визначенні значення дієслова як частини мови можна використовувати поняття "процес" і "дія". У цьому випадку поняття "дія" трактується в граматично узагальненому змісті (на відміну від більше конкретного змісту поняття "дія", коли мається на увазі розходження між активною дією й пасивним станом).

Дієслово має наступні класи форм:

1) відмінювані форми, тобто представляющие зміну дієслова по особах, часах, нахиленнях, числам і (у прош. вр. і сослагат. накл.) родам;

2) інфінітив;

3) дієприкметники й дієприслівники

Морфологічні категорії дієслова розрізняються по складу охоплюваних ними форм. Категорії виду й стану властиві всім формам дієслова, включаючи дієприкметники й дієприслівники. Інші морфологічні категорії дієслова властиві лише певним класам форм

Категорією нахилення володіють всі відмінювані форми, але вона не властива формам інфінітива, дієприкметників і дієприслівників

Категорія часу властива лише формам из'явит. накл., але відсутній у формах сослагат. і повелит. накл. (дієприкметники й дієприслівники мають специфічну характеристику з погляду категорії часу). Категорія особи властива формам из'явит. накл. (крім форм прош. вр.) і формам повелит. накл. Не мають категорію особи форми сослагат. накл., інфінітива, дієприкметників і дієприслівників

Категорія числа властива всім формам дієслова, крім форм інфінітива й дієприслівників. Категорія роду властива - в ед. ч. - лише формам прош. вр. і сослагат. накл.; у дієприкметників категорія роду ставиться до тих морфологічним категоріям, які зв'язують дієприкметника сприлагательними.

Наша граматика. § 1384

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: