Що таке синтаксис? – Основні поняття синтаксису, Синтаксис

  

Ока читача більше строгі судді, чим вуха слухача. Вольтер
Що таке синтаксис?
Що таке синтаксис?

Термін "синтаксис" має кілька значень

1) Синтаксисом називається вся та область граматичного ладу мови, що охоплює різноманітні конструкції: з'єднання, що утворяться за певними правилами, слів (знаменного слова й форми знаменного слова, декількох форм слів), прості й складні речення, а також такі більші чим складне речення фрагменти тексту, які виявляють у зв'язках своїх частин дія граматичних правил і закономірностей (так звані "складні синтаксичні цілі").

2) Синтаксисом називається вся та область граматичної науки, що вивчає названі в п. 1 конструкції, правила їхнього утворення (включаючи сюди й правила участі в їхній будові інших язикових одиниць) і функціонування

3) Синтаксисом (чого­л.: словосполучення, речення) називається вся система граматичних властивостей відповідних одиниць (для слова й форми слова - система їхніх конструктивних властивостей). Так, наприклад, форма слова має певні синтаксичні властивості й можливості, вона бере участь в утворенні т або інших конструкцій; ці властивості й можливості, правила ц участь ставляться до синтаксису форм слова

Простої речення як граматична одиниця має різноманітні граматичні характеристики й властивості, правила функціонування; всі ці властивості й можливості можна називати синтаксисом простого речення. Внутрішні властивості слова як лексико­граматичної одиниці, як лексеми визначають його можливості брати участь в утворенні тих або інших синтаксичних конструкцій; правила участі або неучасті слова в побудові таких конструкцій, правила його язикового поводження в складі цих конструкцій ставляться до сфери синтаксису слова

В "Російській граматиці" термін "синтаксис" уживається в першому й третім значеннях; стосовно другого значення вживається позначення "синтаксис як наука".

Наша граматика. § 1707

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: