Тема. Вживання прислівників у різних типах текстів. Закріплення вивченого

  

Мета: Вчити вживати прислівники в усному та писемному мовленні; розвивати мислення, мовлення учнів; виховувати інтерес до вивчення мови, любов до природи.
Обладнання: Ілюстрації із зображенням ранньоквітучих рослин, кросворд, картки, перфокарти, кодокартки. ХІД УРОКУ
I.
Організація класу
II
.
Перевірка домашнього завдання — Прочитайте речення з однорідними членами речення. — Що ви знаєте про однорідні члени речення? (Правило) — Які прислівники ви підкреслили?

— На які питання вони відповідають? — Що ви ще знаєте про прислівники? (Правило) — В яких текстах вживаються прислівники?
III
.
Актуалізація опорних знань Колективне розгадування кросворду.

(Питання записати на дошці.)

1 П
2 І
3 С
4 Н
Я

1. Як називаються слова, що відповідають на питання Як? коли? де? звідки? Куди? (Прислівники) 2. Як називається частина мови, з якою найчастіше пов'язуються прислівники? (Дієслово) 3. Подібні на закінчення частинки слова-о, -є, - у У прислівників є...

{суфікСами). 4. Чим відрізняється прислівник від іменника, прикметника, дієслова?

{Незмінна частина мови) 5. Якими членами речення найчастіше є прислівники?

(Другорядними)
ГУ. Повідомлення теми і завдань уроку — Сьогодні на уроці ми поговоримо про вживання прислівників в усно му та писемному мовленні.
У. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу
1.
Фронтальна робота. Вправа 192, С. 99. — Пригадайте з уроків природознавства, які ранньоквітучі рослини вам відомі? {Ілюстрації із зображенням названих учнями рослин вивісити на Дошці.) — Яку б із цих рослин ви хотіли описати?

— Пригадайте, чим відрізняється художній опис від наукового. — Складіть і запишіть опис (художній або науковий) ранньоквітучої рослини. Обов'язкова умова — вживайте у тексті прислівники. Пам'ятайте про відмінність між художнім та науковим описами. (Роботу перевірити, три—чотири учні отримують оцінки.

) 2. Музична пауза. Діти слухають фонограму дитячої пісеньки, запам'ятовуючи прислівники, які зустрічаються в пісні. 3. Розв'язування ребусів. Вправа 194, С. 99.

— Розв'яжіть ребуси. — Якою частиною мови є відгадки? Доведіть свою думку. — Якого прислівника не вистачає?

4. Робота в парах. — Спробуйте скласти ребус, відгадкою до якого буде прислівник Навесні. 5.

Розвиток мовлення учнів. — З усіма чотирма прислівниками-відгадками з попередніх завдань складіть і запишіть речення, щоб утворився невеличкий текст про при роду. Визначте, який це текст — науковий чи художній. Доведіть свою думку.

Доберіть до свого тексту заголовок. Визначте тему і головну думку тексту. (Робота перевіряється, три—чотири учні отримують оцінки.)
VI
Повторення вивченого матеріалу про прислівник Робота на картках, перфокартах та кодокартках. Перфокарти для опитування за темою «Прислівник» 1. Поставте до прислівників запитання.

Щоденно догори ніжно щовечора доверху справа щотижня додому тихо 2. Поставте до прислівників запитання. Вперед зліва напам'ять добре влітку щогодини сьогодні щедро скраю 3.

Від поданих прикметників утворіть прислівники. Цікавий добрий Низький близький Веселий темний 4. Від поданих іменників і дієслів утворіть прислівники. Літо веселиться сум Пам'ять вечір боїться Весна верх радіє 5. До поданих прислівників доберіть антоніми. Гарно приємно Праворуч ввечері Взимку вперед Спереду потім Кодокартки для опитування за темою «Прислівник» 1.

Випишіть номери прислівників, які відповідають на дані запитання. Як?

Коли?
Куди?
Звідки?
1. Щотижня 6. Зліва 11. Щоразу
2. Вперед 7. Вглиб 12. Згори
3. Спочатку 8. Сьогодні 13. Вгору
4. Повільно 9. Щедро 14. Напам'ять
5. Зверху 10. Назавжди 15. Завтра

2. Розподіліть номери прислівників за подібністю до поданих. Щоденно__________________________________ Вгору___________________________________ Зверху

1. Щоранку 2. Щойно 3. Збоку 4. Вперед 5. Всередині
11. Щедро 12. Щоночі 13. Восени 14. Всюди 15. Згори

6. Знедавна_________ 7. Щосуботи________ 8.

Вперше__________ 9. Заочі____________ 10. Звечора__________ 3.

Запишіть номери прислівників, які можуть сполучатись із поданими дієсловами. Боротися________________________________ Навідуватися____________________________ Відстоювати______________________________ 1. Гаряче__________ 2. Безперестанно 3.

Часто___________ 4. Зрідка__________ 5. Переконливо 6. Смачно 7. Інколи 8. В'яло 9.

Холодно 10. Хоробро 11. Мужньо 12. Різко 13. Просто 14. Цікаво 15. Відважно (Викликати 3—4 учнів.

Вони пояснюють, як виконали завдання. За правильність виконання виставити учням оцінки, мотивуючи. Інші учні отримають оцінки після перевірки зошитів.)
VII
.
Підсумок
1.
Гра «Хто швидше?» Розповідь за малюнком, з використанням прислів ників, що відповідають на питання Де? коли? як? куди? (Учням запропонувати сюжетні малюнки. ) Малюнок «Біжить спортсмен» (Де? на стадіоні; коли? вдень; як? швидко; куди? до фінішу). «Летить літак». (Високо, влітку, тихо, додому...) «Дівчинка танцює».

(На сцені, сьогодні, весело,...) «Мама куховарить». (На кухні, щодня, смачно,...) 2.

Гра «Продовжте речення». (Учні передають «мікрофон» із рук в руки, висловивши свою думку: «Язнаю про Прислівник...»)
VIII
.
Домашнє завдання Вправа 195, С. 100. Скласти казку про прислівник.

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: