Визначення ім’я прикметника – Ім’я прикметник

  

Визначення ім'я прикметника
Визначення ім'я прикметника

Ім'я прикметник – це частина мови, що позначає непроцесуальну ознаку предмета й виражає це значення в словозмінних морфологічних категоріях роду, числа й відмінка. Прикметник має морфологічну категорію ступеня порівняння й має повні й короткі форми

До складу прикметника як частини мови, крім властиво прикметників, тобто невмотивованих або мотивованих слів, для яких назва якості або властивості є їхнім лексичним значенням, входять групи слів, лексичне значення яких не виражає якості або властивості предмета. Це – порядкові прикметники (так звані порядкові числівники), що називають відношення до числа й визначають положення предмета в порядку рахунку (перший, другий, третій, сотий), і займенниковий прикметники, що не називають якості або властивості, а тільки вказують на нього (мій, той, свій, кожний). До прикметників ставиться також більша група незмінних слів іншомовного походження, що називають ознаку (бордо, декольте, кльош, плісе, хакі).

Ці слова не змінюються по родах і числам і належать до нульового відмінювання; значення ознаки в них виявляється синтаксично, у сполученнях із сущ.: колір бордо, штани кльош, спідниця плісе, костюм хакі

Прикметники класифікуються по двох підставах: по-перше, по характері самого називаної ознаки й, по-друге, по характері позначення ознаки, тобто по тому, чи одержує ознаку в слові своє лексичне вираження або на наявність ознаки тільки вказується, але сама ознака не називається. Ці класифікації, дорівнює істотні для граматичної характеристики прикметників, не підпорядковані один одному й існують незалежно одна від інший

Класифікація по першій ознаці розділяє прикметники на два лексико-граматичних розряди – на прикметники якісні й відносні. До складу відносних прикметників входять властиво відносні (присвійні й неприсвійні), порядкові й займенникові прикметники. Класифікація по другій ознаці розділяє прикметники на знаменні й займенникові. До знаменних прикметників ставляться всі якісні прикметники й всі відносні, крім займенникових

Наша граматика. § 1294

Краткий пересказ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: